Smågatsten svensk mix

859 kr / m²
10 kr / st
6,00 m² / pall
I lager
  • flisby
Smidiga leveranser

En mix av våra svenska granitsorter Bohus grå och röd, Halland samt Spinkamåla. Denna mix av flera färgtoner ger känslan av begagnad gatsten då den lagda ytan skiftar mer. 6 m2/storsäck.

Smågatsten i full höjd används till alla tänkbara markytor, som kant och i trappor.

Antal/m² 82,00
Vikt kg/artikelenhet 210,00
Antal/pall 6,00
Mått 9/11 cm
Längd (cm) 9,00
Bredd (cm) 11,00
Höjd (cm) 11,00
Tjocklek/ändamål Körbar
Färg Grå