Fogsand ogräshämmande grå

189 kr / st
I lager
  • flisby
  • göteborg
  • halmstad
  • jönköping
  • malmö
Smidiga leveranser

Dansand ogräshämmande fogsand är en specialsand som är så basisk att ogräs ogärna växer i den. Finns i tre färger.

OBS Använd ej till marktegel.

Vikt kg/artikelenhet 20,00
Färg Grå

Åtgång beror på lokala förhållanden och den som utför arbetet. Grovt uppskattad åtgång fogsand vid 5 mm fogbredd 3 cm fogdjup. Är fogen djupare kan man förfylla fogen med stenmjöl.

Grändsten 21x14 cm ca 3 kg/m2
Betongplattor 40x40 cm ca 2 kg/m2
Skiffer oregelbunden ca 3-6 kg/m2
Smågatsten ca 7 kg/m2
Natursten Romanum ca 3 kg/m2
Cirkus ca 3 kg/m2
Betongplattor 50x50 cm ca 1 kg/m2
Funkis 60x30 cm ca 1,5 kg/m2

Granitkeramik fogbredd 3mm
Granitkeramik 60x60x2 cm ca 0,3 kg/m2
Granitkeramik 60x60x3 cm ca 0,5 kg/m2

OBSERVERA att mängderna endast är en uppskattning.