Fog & fäst

Binder ihop och snyggar till. Vid stenläggning är det viktigt att avsluta med stil, både när det gäller funktion och estetik. Fogen binder ihop och låser plattorna, samtidigt som det höjer det visuella helhetsintrycket. Välj mellan fyra kategorier, beroende på om du prioriterar pris eller hellre vill ha en ogräshämmande eller riktig hårdfog som klarar hårda påfrestningar.

Visar 24 produkter