skiffer x och trappa med kantsten granit
Marmorkross  Skiffer x
tumlad sten svart vit  skiffer x
Skiffer x
Skiffer x
skiffer x svart
Skiffer x  gatsten  gardsgrus
skiffer x
Skiffertrappa x
Skiffer x  gatsten
skiffer x topp på mur
Skiffer svart x med sjösten svv
skiffer x romex cykel
skiffer x brun trappa
skiffer x
Skiffer x storgatsten
skiffer x vid entre med fris av gatsten
skiffer x vid entre
skiffer x vid entr tillsammans med indsormur och sjösten
skiffer x lagda i grafitmelerad sjösten som stegsten
skiffer x på uteplats
skiffer x lagda som stegstenar
skiffer x i trappa tillsammans med granit x
skiffer x lagd i trappa
skiffer x svart fogad med Romex Hårdfog
skiffer x svart vid sjö
skiffer x på uteplats
skiffer x beklädnad på mur
skiffer x beklädnad på trappa
skiffer x kantsten granit