kalksten x borstad
skiffer oregelbunden sandmelerad
Granit gatsten på nät grafit
Granit stegsten Sjösten svvit
berså gatsten
Smågatsten ny portugisisk
Granit grafit x
sandsten cirkel grå
granitlängder grafit
Granit grafit x
Granit grafit x
Granit grå x
Offerdals skiffer fallande längder Skiffervägg svart
Granit romanum KantstålMetallkantstöd obehandlat
sandsten cirkel grå
Kalksten stegsten rustikblock
Kalksten romantik med hårdfog grå
Sandsten ockrasand romanum cirkel
Sandsten grå
Granit kantsten grafit Sandstenshäll x
Sandsten grå romanum
Sandsten ockrasand x sjösten gulmelerad
Sandstenshäll x Kantsten granit grafit
Skiffer svart x
sandsten sand romanum
Sandsten grå cirkel
Skiffer stegsten Skiffercirkel
Skiffer x
Sandsten sand cirkel Sjösten gulmelerad
Skiffer x
Skiffervägg rå
Kalksten oregelbunden röd
Skiffer svart x Grändsten grå
kalksten x borstad sjösten gul
Offerdalsskiffer fallande längder
Skiffer varmgrå mini oregelbunden
granitstolpe
Skiffer Offerdal Maxi Sjösten gulmelerad
Granit antracit borstad x Fog
Skiffer grå offerdal fallande längder
Skiffer oregelbunden svart
Skiffer grå offerdal fallande längder
Diabaskross  Sandsten stegsten
Skiffer varmgrå mini oregelbunden cm
skiffer x svart gatsten
granit kompassros
skiffer x svart gatsten
skiffer x svart
sandsten sand romanum
sandsten sand romanum
sandsten ockrasand romanum
kalksten ölands röd
sandsten stegsten mur keystone
Granit romanum
Kalksten romanum grafit cirkel i sandsten grå
Kalksten oregelbunden rod
granit stegsten i dekorsten diabas
skiffer x svart med fris av grändsten
granit stegstenar grafit lagda i diabaskross
granit x grafit
granit x grafit med gatsten basalt
gatstenpånät grafit fogad med romex
gatsten spinkamåla på uppfart
Kalksten x borstad Sjösten gulmelerad
Granit romanum grågrafit
Granit romanum grågrafit
Granit romanum Granit trappblock grafit
skiffervägg svart på fasad
gatsten bodafors lagd på uppfart
granit x grå på uteplats
Granit grå x Granitkantsten
granit x antracit på uteplats
Granit romanum Sandsten grå cirkel
granit x grå på mysig uteplats med soffa
Granit Grafit x Basalt Smågatsten
Granit romanum Sandsten grå cirkel
granit romanum grafit med mur bakom
granit x grafit på uteplats vid hamn
Trappa av sandsten kantsten i granit
Granit romanum grågrafit
Granit Grafit x Basalt Smågatsten
Gatsten på nät
granitlängder i vår utställning med pärlsten och quartskross
Skiffer grå offerdal fallande längder
gatsten bodafors lagd på uppfart
gatsten spinkamåla på uppfart
skiffer offerdal fallande på terrass
skiffer offerdal fallande
skiffer x svart lagd på uteplats
skiffer x svart lagd på uteplats
skiffer x svart lagd på uteplats
skiffer svart oregelbunden lagd på uteplats
skiffer Oppdal fallande längder och mur
skiffer oppdal oregelbunden på uteplats