Diabas på garageuppfart
Skiffer oregelbunden som stegstenar i diabaskross
Diabaskross grafit
Mur Basic betongbänkar och Diabaskross från Flisby
Diabaskross
Diabaskross Granitkross  Marmokross
Diabas  grafit
Diabaskross
Gatsten  diabaskross
Diabaskross
Gardenwall grå  diabaskross  planteringsringar
Diabaskross   Sandsten stegsten
Trädringar  Diabaskross
kantstålmetallkantstöd obehandlade med mur Keystone från Flisby
granit stegsten i dekorsten diabas
Granit grafit x  diabas
Entr med diabaskross och marksten Grändplatta grågrafit från Flisby
kantstålmetallkantstöd obehandlade med diabaskross
Diabas   Skiffer svart oregelbunden