Stödmurar

Stödmurar tillverkas med syftet att utöka möjligheterna till att utnyttja sluttande tomter fullt ut. Tanken är att det bara är en sida av muren som ska synas. Fyllnadsmassor utgör stöd för baksidan av muren.

Visar 32 produkter

Hur kan en stödmur förbättra en sluttande tomt?

Att odla blommor eller grönsaker i en sluttning är svårare än att göra detsamma på en plan yta. Detsamma gäller vanliga promenader. Att strosa i en sluttning är svårt. Genom att placera en stödmur i en sluttning kan du istället bygga upp plana ytor både nedanför och ovanför stödmuren. Det gör att du enklare kan utnyttja din tomt och du slipper begränsa dina drömmar om trädgårdsprojekt.