• IMG_3673 avlång.jpg

  Så mycket kostar det att lägga marksten

  Vid val av sten bör du inte fixera dig vid själva stenkostnaden, den är oftast en liten del av totalkostnaden för en kvadratmeter stenlagd markyta. Totalpriset för att få en kvm yta består av tre kostnader:

  1.  Underarbetet – som brukar kosta någonstans mellan 350 och 400 kr per kvm. Priset inkluderar bortgrävning av gamla, dåliga massor, deponering av dessa, fiberduk, nya dränerande massor samt packning och avdragning av dessa.

  2. Stenkostnaden – som i genomsnitt ligger på ca 200 kr för betongvaror och ca 400 kr för äkta natursten.

  3. Anläggningskostnaden –  som kostar någonstans mellan 250 och 350 kr per kvm.

  Sammanfattning

  Totalt får du alltså en kostnad på mellan 800-1100 kr per kvm, om man väljer att få hjälp med anläggningsarbetet. Ha dock i beaktande att kostnaden kan variera mycket pga. att förutsättningarna kan vara olika. Faktorer som påverkar är tomtens beskaffenhet, underlag, tillgänglighet för maskiner, stensort, hur stor ytan är och hur mycket förarbete som krävs.

 • Se all marksten.jpg