Rabattjord 1000 kg

899 kr / st
1,00 st / pall
I lager
  • flisby
Smidiga leveranser

Rabattjorden är framtagen till planteringar, köksland, växthus och krukor. Jorden är mycket lucker och lättbearbetad och har hög mullhalt. Detta ger den en mycket bra förmåga att binda vatten och näring.

Rabattjorden består av:

- Torv som ger god porositet och vattenhållande förmåga.

- Fibermull som motverkar utlakning av vatten och gödsel, samt bidrar med ett rikt mikroliv, vilket gynnar växternas etablering och tillväxt.

- Sand för stadga och dränerande egenskaper.

- Barkmull för stabil struktur och stadga.

Rabattjorden är grundgödslad, som normalt räcker 4-5 veckor. Sedan bör gödsling ske enligt anpassat skötselschema för god etablering och tillväxt. Rabattjorden är rotogräsfri, men motsvarar INTE AMAs krav för planteringsytor.

Vikt kg/artikelenhet 1 000,00
Antal/pall 1,00
Färg Brun