MARKSTEN I NATURSTEN

Flisby har ett brett sortiment av naturstenar i olika stensorter, former och färger. Vi har skiffer, granit, sandsten, kalksten och marktegel. I granit finns också ett antal sorters smågatsten och storgatsten i både svensk och portugisisk granit.