MARKSTEN I NATURSTEN

Flisby har ett brett sortiment av naturstenar i olika stensorter, former och färger. Vi har skiffer, granit, sandsten, kalksten och marktegel. I granit finns också ett antal sorters smågatsten och storgatsten i både svensk och portugisisk granit.

Flisby tipsar: Var börjar man någonstans? Ska du sätta marksten i natursten så börja med följande:

1. Välj ut vilken sten du vill ha. 

2. Räkna ut hur mycket sten du behöver.

3. Välj ut vilken romex fog som passar färgmässigt och till syftet. ( titta på dokumentet ”Romex rätt sort” som finns längre ner på sidan.

4. Tänk på underlaget, vi rekommenderar bärlager och t.ex. stenflis/stenmjöl över.

Till en del av våra  produkter finns lägganvisning för plattsättning, dessa råd är generella men kan ge bra tips på vägen, dessa hittar du under kunskap/inspiration.