Ölandssten

Visar 5 produkter

Vad är skillnaden mellan våra olika Ölandsstenar?

Ölandsstenen är mångsidig. Dels har vi oregelbundna block i öländsk kalksten som är omkring en decimeter höga. Dessa lämpar sig för den som vill bygga en gedigen naturstensmur. Du kan välja mellan röd eller grå sten med varierande tjocklek.

Den öländska röda kalkstenen passar bättre till att skapa trevliga trädgårdsgångar med en unik karaktär. Dessa block är körbara och går att få med olika tjocklek.