Låt drömmen bli sann
- låt en trädgårdsarkitekt hjälpa till.

Har du stora planer för din trädgård? Eller väntar en mindre förändring? Oavsett projekt kan det vara klokt att ta hjälp. Flisby samarbetar med arkitekter & designers på många håll i Sverige.

Med en arkitektskiss är det lättare att få en offert på läggningen och att beräkna materialåtgången. Eventuella förändringar är också enklare att göra på skissen innan arbetet påbörjats.
Vill du ha enklare råd och tips så kan vår kunniga personal i Flisbybutiker hjälpa dig.

Södra sverige

Småland / Skåne / Blekinge

Gröna Gården

Område: Skåne

Gröna Gården arbetar med allt inom trädgård! Vi designar, anlägger och sköter privata och offentliga utemiljöer!

Skiss Gröna Gården

www.gronagarden.se

Telefon: 0418-200 55

mia@gronagarden.se

Maria Forssell, trädgårdsarkitekt

PARADIS Trädgårdsdesign

Område: Skåne, södra Halland

PARADIS Trädgårdsdesign ger dig som husägare eller din bostadsrättsförening konkreta verktyg till att maximera användningen av och trivseln i din unika trädgård!

Tjänsteutbudet är skräddarsydda lösningar – allt ifrån rådgivning och enkla skisser till skalenliga ritningar med kompletta material- och växtförslag, samt hjälp med beställningar och anläggning.

Med hög kompetens, kreativitet och personligt engagemang hjälper vi dig med stora såväl som små projekt!

ritning paradis

www.paradisdesign.se

Telefon: 0708-47 49 97

maria@paradisdesign.se

Ida K Wachtmeister

Kolaas Landskapsarkitektur

Område: Skåne

Ett företag i hjärtat av Lund som drivs av Ida Kolaas Wachtmeister da Silva, utbildad landskapsarkitekt, Alnarp. Design & planering av privata trädgårdar. Vi hjälper dig med allt från enklare idé/koncept skiss till noggrannt ritade planterings-, illustrations-, detaljritningar och skötselplaner.
Vi jobbar även med offentliga utemiljöer, parker, torg, gaturum & stadsplanering. Trädgårdsstyling samt trädgårdskurser för Medborgarskolan.

Skiss Kolaalandskap

www.kolaaslandskap.se

Telefon: 046-27 60 001,
0702-11 41 93

ida.kolaas@kolaaslandskap.se

Carin

Arkitekt C

Område: Småland, Västergötland och Östergötland

Byggnad och utemiljö hänger starkt ihop. Som hus- och landskapsarkitekt arbetar jag med helheten och skapar berikande och stimulerande miljöer där hus och trädgård är i samklang. En trädgårdsritning ritar och färglägger jag alltid för hand på mitt eget manér, och tillhörande växtförteckning textas för hand.

Skiss Carin

Telefon: 073-930 58 31,

Carin.graff@arkitekt-c.se

arkitekt Zisto Karin

ZistO Trädgårdsdesign

Område: Skåne, Halland, Blekinge och Småland

Zisto arbetar med professionell planering av privatträdgårdar, bostadsrättsföreningar och andra privata och offentliga områden.. Växtkomposition och växtval, plantering och skötsel. Inspiration och skötselråd. Vi tar oss an allt från mindre stenläggningar och enstaka rabatter till stora bostadsgårdar. Vi har även fördjupade kunskaper i japansk trädgårdsdesign, gröna tak samt en stor växtkunskap.

Skiss Zisto

www.zisto.se

Telefon: 070-605 55 05

info@zisto.se

Karin Malmberg

SNITSIG Trädgård & Landskap

Område: Skåne, södra Halland

Som utbildad Landskapsingenjör, med praktisk erfarenhet även som trädgårdsmästare, planerar jag privata trädgårdar och bostadsrättsgårdar. Med lyhördhet, kunskap och känsla för stil utvecklar jag dina visioner så att det blir estetiska och genomförbara projekt - med fokus på funktion, form, materialval och växtkomposition.
SNITSIG har ett bra nätverk av skickliga anläggare för att uppnå den finish som eftersträvas. Ritningarna görs skalenliga och ritas för hand i tusch och akvarell.

Skiss SNITSIG

www.snitsig.net

Telefon: 0705-14 39 11

karin@snitsig.net

Karin Abramsson

Smålandskap, Trädgårds- & Landskapsplanering

Område: Småland, Östergötland, Blekinge

Som utbildad landskapsarkitekt erbjuder jag rådgivning, idéskisser, detaljerade ritningar med växtplaner, höjdsättnings- och konstruktionsritningar. Jag ritar allt från privata trädgårdar, bostadsrättsföreningar till offentliga miljöer. Jag är mån om att lyssna och utveckla från ditt behov och platsens förutsättningar. Ritningarna görs för hand eller i datormiljö och illustreras med akvarell.

Skiss Smålandskap

www.smalandskap.se

Telefon: 070-634 11 93

info@smalandskap.se

Anette Helinsky

Lykkans Designträdgårdar

Område: Skåne, Halland

Lykkans erbjuder trädgårdsdesign, anläggning, beskärning, belysningsplaner och ljussättning samt rådgivning. Jag jobbar både med stora och små
trädgårdsdrömmar, det kan vara hela kompletta trädgårdsanläggningar, privata eller offentliga miljöer, eller mindre delar i en trädgård. Jag hjälper även till med inköp av växtmaterial och planteringsarbeten.
Jag ritar i SketchUp i 3D, jag ritar även för hand och i perspektiv, och färglägger mina ritningar.

Skiss Lykkan

www.lykkans.se

Telefon: 070-888 11 91

anette@lykkans.se

Maja

FORMA trädgård

Område: Blekinge, Skåne, Småland, distans

Forma trädgård hjälper dig att skapa en vacker, funktionell och hållbar utemiljö vare sig det handlar om villaträdgården, radhustäppan, uteplatsen, entrén, bostadsgården eller det offentliga rummet.
Jag är utbildad trädgårdsingenjör på Alnarp och jobbar med allt från enkla idéskisser till detaljerad trädgårdsplanering med växtförslag, planteringsplaner och skötselbeskrivingar.
"För mig är en lyckad trädgårdsdesign när formen är stark och när växter och övriga material kombineras på så sätt att resultatet harmonierar och känns unikt".

Skiss Forma

www.formatradgard.com

Telefon: 0708-56 56 51

info@formatradgard.com

Natalia

Trädgårdsvision Natalia Andersson

Område: Skåne, Halland, Småland och Blekinge

Trädgårdsvision är ett företag i Malmö som i huvudsak arbetar med gestaltning av privata trädgårdar men även bostadsgårdar och offentlig miljö.
Jag är utbildad trädgårdsarkitekt med breda kunskaper inom bl.a. växtkunskap, växtkomposition och trädgårdsdesign. Jag ritar allt ifrån enklare karaktärsplaner till detaljerade trädgårdsritningar med tillhörande illustrationsplaner, växt- och materialval, planteringsplaner samt olika skisser som snitt och perspektiv. Ritningarna görs i akvarell.

Skiss Trädgårdsvision

www.tradgardsvision.se

Telefon: 073-556 79 62

info@tradgardsvision.se

Tengwalls Hus & Trädgårdar

Område: Främst Skåne men tar även uppdrag i Stockholm och övriga landet

Vi på Tengwalls arbetar mycket med visualiseringen av den nya trädgården/utemiljön i 3D kan givetvishandrita också. Vi har ingen speciell inriktning eller stil utan är öppen för kundens krav och behov. Till detta lägger vi sedan vår kreativitet, kunskap och så klart en mycket stor portion av erfarenhet från anläggningsarbeten. Vi vet hur det fungerar i praktiken, hur det byggs och vilka material som är lämpligast. Ur teknisk, praktisk, ekonomisk och designsynpunkt. Mer än 20 års erfarenhet ger dig som kund en trygghet för hela processen. Från idé till helt färdig trädgård.

Skiss perspektiv

www.garden.se

Telefon: 040-26 00 31

niclas@garden.se

Jacob och Lotta

Vallkil o Jacobsson Trädgårdsarkitektur

Område: Skåne

Vi ger struktur till dina trädgårdsdrömmar och gör dem verkliga.

Alla platser och kunder är unika och behöver lika unika lösningar. Vi skapar en skräddarsydd trädgårdsdesign efter era önskemål och behov. Målet är att finna lösningar som harmonierar med befintlig arkitektur och stil för att skapa tidlöst vackra och hållbara miljöer. Resultatet ska vara personligt och en plats där livet vill levas.

Vi erbjuder allt från rådgivning i din trädgård till kompletta planer och plantering. Dessutom håller vi föredrag och arbetar för att sprida trädgårdsinspiration.

Skiss 1
Skiss 2
Skiss 3

www.vallkiljacobsson.se
Facebook: vallkiljacobsson
Instagram: vallkiljacobsson

Telefon
Jacob Vallkil: 070-30 39 182
jacob@vallkiljacobsson.se
Lotta Jacobsson: 073-77 66 840
lotta@vallkiljacobsson.se

Zinnia

Zinnia Garden

Område: Skåne, Halland, Blekinge, Småland, distans

Design-, rådgivning- och funktionella helhetslösningar.
Vi är tre trädgårdsingenjörer med gedigen kunskap inom formgivning, växtanvändning och rumslighet. Tillsammans skapar vi trädgårdsdesign med fokus på form, funktionalitet och hållbarhet.
Vi hjälper Er med allt från växtförslag och idéskisser till detaljerade trädgårdsritningar med skötselanvisningar och planteringsplaner i skala.

Skiss Zinnia

www.zinniagarden.se

Telefon
Maria: 0703-19 66 38
Camilla: 0733-66 18 54
Lena: 0703-40 06 09

info@zinniagarden.se

Trädgårdsverkstan

Område: Blekinge, Skåne

Vi designar, anlägger och sköter om njutbara trädgårdar åt privata och företag i Blekinge.
Hos oss får du hjälp med allt från trädgårdsdesign till val av växter, beskärning, anläggning och skötsel. Vi är utbildade Trädgårdsmästare och Trädgårdsdesigners."

Skiss Trädgårdsverkstan

www.tradgardsverkstan.se

Dorrit Klinker Brodersen
0733-99 99 32
Kristina Arfvidsson
070-399 53 41
Ann-Margreth Jeppsson
070-847 12 30

dorrit@tradgardsverkstan.se

Kreativ Trädgård på Höglandet

Område: Småland

Kreativ Trädgård på Höglandet drivs av mig, Marie Östergren, diplomerad trädgårdsarkitekt.

Trädgården ska vara en trivsam plats där man kan koppla av och få ny energi. Planering, plantering eller renovering – vilket behov ni än har kan jag hjälpa er att hitta rätt material, växtval och design för just er trädgård!

Skiss Kreativ Trädgård

www.kreativtradgardhoglandet.se

Marie Östergren
0733-90 38 43

kreativtradgardhoglandet@gmail.com

Trädgårdsarkitekt Fia Sjögren

Område: Småland med omnejd

Jag heter Fia Sjögren och är trädgårdsarkitekt, verksam i Småland med omnejd. Mitt fokus ligger på att arbeta med starka former och tydliga rum, att använda bra proportioner och att hitta intressanta linjer, snygga vinklar och starka kontraster. Jag älskar växter och utmaningen i att kombinera växter med funktion, arkitektur och andra material.

Skiss

www.fiasjogren.com

Fia Sjögren
070-213 78 20/p>

info@fiasjogren.com

Trädgårdsingenjör Anna Lindhagen

Område: Skåne

Jag erbjuder trädgårdsrådgivning och trädgårdsdesign utifrån era önskemål och efter min profession som Trädgårdsingenjör. Det finns olika grundpaket att utgå ifrån men det går också att skapa paket anpassat efter era specifika önskemål och behov. Vad ni än väljer så leder det till att era önskemål och drömmar om trädgården kommer ett eller flera steg närmre målet!

Exempelskisser:

Trädgårdsrådgivning med enkel skiss

Trädgårdsrådgivning med designpaket

www.lindhagens.com
facebook.com/lindhagens
instagram.com/lindhagenstradgardsarkitektur/

Anna Lindhagen
073-466 12 00

info@lindhagens.com

Stockholm/Mälardalen/Östergötland

Trädgårdsform

Område: Stockholmsregionen

Hos Trädgårdsform får du hjälp med allt från rådgivning, en enkel skiss till detaljerade ritningar med skötselplaner och materialbeskrivning.

För Trädgårdsform är det viktigt att du som kund känner dig trygg i vårt samarbete. Din trädgård är ju en del av ditt hem. Det är därför självklart med fasta priser, kostnadsfritt hembesök och en trädgård som fungerar och blir så lättskött som du själv vill.

Trädgårdsform som är medlem i Svenska trädgårdsdesigners är verksam över hela Stockholmsregionen.

Ritning Trädgårdsform

www.tradgardsform.se

Telefon: 0705-686509

info@tradgardsform.se

Njuta Trädgårdsdesign

Område: Mälardalen

Fasta priser & kostnadsfria hembesök ger dig trygghet. Vi kan hjälpa dig med allt från rådgivning, enklare skisser, belysningsförslag, enstaka rabatter, stenläggningsförslag till kompletta trädgårdsritningar med detaljerade växt och materialspecifikationer - allt efter dina behov och önskemål. Hela vägen från start till mål, för såväl privata trädgårdar som innergård. Du får en funktionell, vacker och lättskött trädgård där du kan njuta året om! Vår styrka är vårt engagemang i varje kund, som gör att vi ständigt söker nya vägar! Dipl trädgårdsdesigner. Njuta Trädgårdsdesign är ett reg. varumärke.

Skiss Njuta

www.njutatradgardsdesign.se

Telefon: 0705-20 03 00

info@njutatradgardsdesign.se

Blad by Lundgren AB

Område: Storstockholm med omnejd, distans

Privatperson, företag eller bostadsrättsförening? Blad by Lundgrens trädgårdsarkitekt, anläggare och trädgårdsmästare hjälper er att skapa en vacker utemiljö vare sig det rör sig om villaträdgården, takterrassen, innergården eller det offentliga rummet.

Vi ser potentialen i varje trädgård, stor som liten, och levererar kreativa, skalenliga ritningar som arbetats fram i nära samarbete med kunden. Med många års erfarenhet från design och anläggning vet vi hur viktigt det är att mäta och inventera trädgården före designarbetet, vi ser vad som är praktiskt genomförbart och undviker att skapa ritningar som hamnar i byrålådan.

Ritning Blad by Lundgren

www.bladbylundgren.se

Telefon: 070-3456 001

susanne@bladbylundgren.se

Camilla

Cami Inredning&dSign

Område: Stockholmsregionen, distans hela Sverige och Finland

Tjänster inom inrednings- och trädgårdsdesign för företag, föreningar och privatpersoner. Från planering till utförande. Lösningar för förbättring av både inomhus- och utomhusmiljö med helhet, funktion och harmoni.
Vi erbjuder konsultation, ritningar/skisser, handledning, plantering, trädgårdsstyling och trädgårdsskötsel för hela/delar av trädgården till enstaka växtrabatter eller balkonger. Vi leverar från enkla skisser till detaljerade ritningar med tillhörande
beskrivningsunderlag med sten- och materialförslag, växtlista, belysningsplan, anläggning och skötselanvisningar mm.

Skiss Cami

www.camidsign.se

Telefon: 073–094 83 96

info@camidsign.se

Sarah Hagg

TILIA Konsult

Område: Östergötland

Planerar privat och offentlig utemiljö samt arbetar fram skötselplaner. Vi sitter med kontor och showroom i Norrköping samt tillgänglig i och kring Vadstena.
I en standardplanering ingår en ritning, en beskrivning på idé, färg och form etc, växtförteckning, inspirationsbilder samt i större uppdrag även en "fotodesign" för att visualisera idén.
Sarah Hägg är även fotograf, därför används mycket bilder i det levererade materialet.

Skiss TILIA Konsult

www.tiliakonsult.se

Telefon: 073-507 61 59

sarah.hagg@tiliakonsult.se

Anna Skjonsberg

Garden by Anna

Område: Stockholm

Med detaljerade ritningar skapar vi en välplanerad, lättskött och vacker trädgård. Vid ett helhetsåtagande projektleder vi arbetet från trädgårdsdesign, bygglovsansökningar till inköp och anläggning av din nya trädgård. Våra trädgårdsarkitekter arbetar i team och ritar i datormiljö eller för hand.

Skiss Garden By Anna

www.gardenbyanna.se

Telefon: 0708-22 36 20

info@gardenbyanna.se

Cecilia

Cecilia Widenflycht Trädgårdsdesign

Område: Södermanland, Stockholm, södra Uppland

Jag skapar vackra och funktionella trädgårdar för glädje och njutning, anpassade efter era önskemål och behov samt platsens förutsättningar och karaktär. Arbetet sker i nära samarbete med er och jag erbjuder allt från inspirerande idéskisser till detaljerade, skalenliga ritningar, planteringsplaner, växtlistor och coachning. Ritningar produceras för hand och är vackert färglagda.

Skiss Inred Ute

www.inred-ute.se

Telefon: 0761-16 45 04

cwidenflycht@gmail.com

Adrian arkitekt

Adterra

Område: Djursholm, Stockholm, Sverige och Norge

Jag skapar konstnärliga modernistiska trädgårdar med sten och natursten i japansk och kinesisk stil. Som skulptör använder jag gärna naturstenen i en modernistisk nordisk kontext som en skulptural installation. Som landskapsarkitekt behärskar jag givetvis ett flertal andra historiska och nutida stilar. Jag arbetar nära kunden och dennes önskemål och tror på noggrann arbetsledning av anläggarnas insatser för att kunna skapa skönhet och harmoni i trädgården.

trädgård Adrian

www.adterra.se

Telefon: 070-366 01 35

ad@adterra.se

Blad & Betong

Område: Stockholm, Uppland, Västmanland, Närke och Södermanland

På Blad & Betong finns en gedigen utbildning och erfarenhet inom trädgård. Vi hjälper dig med en genomtänkt trädgårdsritning som ger dig goda förutsättningar att skapa en lättskött och funktionell trädgård som passar husets design och dina önskemål.
Målet är att trädgården skall bli den naturliga förlängningen av huset och spegla personligheten hos dem som bor där!

ritning blad och betong

www.bladochbetong.se

Telefon: 070-959 05 03

hej@bladochbetong.se

Helena

Trädgårdsmakaren

Område: Sörmland, Östergötland och Södra Stockholmsregionen. Under oktober-mars Spanien, Portugal, Italien, Frankrike och Grekland

Jag är utbildad och diplomerad trädgårdsdesigner, trädgårdsmästare och licensierad trädbeskärare. Jag är medlem i branschföreningen Svenska Trädgårdsdesigners vilket är en kvalitetsgaranti för dig som kund. Under åren har jag fått flera utmärkelser för mina visningsträdgårdar, bl. a. Best in Show och Guldmedalj på Sommarsalongen 2010. Har också skrivit boken ”Trädgårdsdesign för små och stora trädgårdar”. Mitt arbete sträcker sig från privata trädgårdar till offentliga utemiljöer och allt från nya tomter till historiska miljöer. Du kan boka från ett par timmars konsultation med hembesök (inkl. enklare skiss) till färdiga planritningar med växtförteckningar. Jag skapar trädgårdar i samarbete med dig, är lyhörd för dina tankar och kommer med inspirerande idéer. Ritningarna görs skalenliga och ritas för hand.

Skiss Trädgårdsmakaren

www.tradgardsmakaren.com

Telefon: 070-522 43 62,
vardagar 9.00-18.00

bjorktorpstradgard@gmail.com

EK Gröna Rum - trädgårdsdesign

Område: Norrköping med omnejd

Vi är två stycken, Eva och Karin som ritar trädgårdar omkring Norrköping sedan 2009. Vi har läst kurser i trädgårdsdesign/trädgårdsplanering på Trädgårdsakademin och på Naturbruksgymnasiet efter högskoleexamen i bl.a. Biologi.

Vi ritar på datorn och presenterar film, ritningar och växtlistor direkt från vårt ritprogram (se nedan). Du kan få hjälp med en hel trädgård, en mindre del t ex en entré eller konsultation till ett fast pris.

EK Gröna Poolritning
EK Gröna Växtlista

www.ekgronarum.blogspot.se

Telefon: 0738-460470

ekgronarum@gmail.com

Carin

Arkitekt C

Område: Småland, Västergötland och Östergötland

Byggnad och utemiljö hänger starkt ihop. Som hus- och landskapsarkitekt arbetar jag med helheten och skapar berikande och stimulerande miljöer där hus och trädgård är i samklang. En trädgårdsritning ritar och färglägger jag alltid för hand på mitt eget manér, och tillhörande växtförteckning textas för hand.

Skiss Carin

Telefon: 073-930 58 31,
036-71 11 52

Carin.graff@arkitekt-c.se

Tengwalls Hus & Trädgårdar

Område: Främst Skåne men tar även uppdrag i Stockholm och övriga landet

Vi på Tengwalls arbetar mycket med visualiseringen av den nya trädgården/utemiljön i 3D kan givetvishandrita också. Vi har ingen speciell inriktning eller stil utan är öppen för kundens krav och behov. Till detta lägger vi sedan vår kreativitet, kunskap och så klart en mycket stor portion av erfarenhet från anläggningsarbeten. Vi vet hur det fungerar i praktiken, hur det byggs och vilka material som är lämpligast. Ur teknisk, praktisk, ekonomisk och designsynpunkt. Mer än 20 års erfarenhet ger dig som kund en trygghet för hela processen. Från idé till helt färdig trädgård.

Skiss perspektiv

www.garden.se

Telefon: 040-26 00 31

niclas@garden.se

Blackbird

Blackbird

Område: Stockholm, tar uppdrag i hela Sverige

Vi arbetar med formgivning av uterummet såsom parker, trädgårdar, och innergårdar. Kontoret finns i Stockholm, men vi åtar oss uppdrag i hela Sverige.

Vi har möjlighet att både utforma grönytor samt projektleda anläggningsarbetet, vi följer även gärna upp och utvecklar våra projekt för framtida behov. Att skapa hållbara trädgårdar med tanke på form, miljö och funktion är vårt mål.

Skiss Blackbird

www.blackbirdgarden.se

Telefon: 0739-28 44 52

anna@blackbirdgarden.se

Östgöta trädgårdsdesign

Område: Östergötland

Östgöta trädgårdsdesign hjälper dig att skapa en vacker, funktionell och lättskött trädgård att njuta av året runt. Vi designar en personlig och hållbar trädgård med dina önskemål och trädgårdens förutsättningar som utgångsläge. Jag som driver Östgöta trädgårdsdesign heter Emelie Nisu och har utbildning inom trädgårdsdesign via Trädgårdsakademin i Ängelholm. Mina kunder är både privatpersoner och företag/bostadsrättsföreningar.

Skiss Östgöta trädgårdsdesign

www.ostgotatradgardsdesign.se
Instagram: @ostgotatradgardsdesign
Facebook: www.facebook.com/ostgotatradgardsdesign

Telefon: 0708-19 97 70

info@ostgotatradgardsdesign.se

Västkusten

Niklas Ulfheden

Grön Design

Område: Västsverige

Grön Design ritar alla typer av utemiljöer. Är ledande på trädgårdar inom den privata sektorn i Storgöteborg. I våra lösningar är tonvikten jämnt fördelad på design och funktion där det även tas stor hänsyn till att skapa skötselmässigt enkla miljöer.
Återförsäljare av alla typer av trädgårdsväxter och kompetens för växtbesiktning. Ritningar i dator och akvarell.

Skiss Ulfheden

www.grondesign.se

Telefon: 0704-04 76 02

niklas@grondesign.se

Anna Wiebe

Kungsbacka Trädgårdsdesign

Område: Västra Götaland, Halland

Vi erbjuder kreativ trädgårdsplanering för främst villatomter, men även bostadsrättsföreningar och företag.
Form, funktion och dina önskemål står i fokus. Oavsett vilket utgångsläge du har hjälper vi dig att ta fram en bra plan från början.
Kungsbacka Trädgårdsdesign kan hjälpa dig med allt från rådgivning till detaljerade illustrations- och detaljplaner. Alla tjänster har fasta priser.

Skiss Kungsbacka T-design

www.kungsbackatradgard.se

Telefon: 0707-79 11 44

info@kungsbackatradgard.se

Madeleine

Öarnas Trädgårdsplanering

Område: Göteborg med omnejd

Öarnas Trädgårdsplanering drivs av Madeleine Persson, utbildad Trädgårdsmästare inom trädgårdsdesign, anläggning och skötsel. Jag planerar och ritar olika typer av utemiljöer kanske främst trädgårdsmiljöer. Tillsammans tittar vi på funktionella och estetiska lösningar utifrån era behov och förutsättningar. Jag ritar digitalt och för hand i färg.

-Njut av din trädgård planera den väl

Skiss Öarnas Trädgårdsplanering

www.oarnastradgard.se

Telefon: 073 8-137 105

madeleine@oarnastradgard.se

Carin

Arkitekt C

Område: Småland, Västergötland och Östergötland

Byggnad och utemiljö hänger starkt ihop. Som hus- och landskapsarkitekt arbetar jag med helheten och skapar berikande och stimulerande miljöer där hus och trädgård är i samklang. En trädgårdsritning ritar och färglägger jag alltid för hand på mitt eget manér, och tillhörande växtförteckning textas för hand.

Skiss Carin

Telefon: 073-930 58 31,
036-71 11 52

Carin.graff@arkitekt-c.se

lisa sigvardsson

NiLi Designbyrå

Område: Västra Götaland, Dalsland

NiLi Designbyrå skapar allt från hela trädgårdsprojekt till en skiss på en del av din trädgård så som entré eller uteplats. Allt börjar med ett hembesök och sedan är det upp till dig som kund att besluta hur stort projekt du vill ha efter det. Det kan vara allt från en enklare skiss till en detaljerad skalenlig ritning med växtförslag, materialval och skötsel råd.

Skiss NiLi

www.nilidesignbyra.se

Telefon: 0733-10 75 74

info@nilidesignbyra.se

Anette Helinsky

Lykkans Designträdgårdar

Område: Skåne, Halland

Lykkans erbjuder trädgårdsdesign, anläggning, beskärning, belysningsplaner och ljussättning samt rådgivning. Jag jobbar både med stora och små
trädgårdsdrömmar, det kan vara hela kompletta trädgårdsanläggningar, privata eller offentliga miljöer, eller mindre delar i en trädgård. Jag hjälper även till med inköp av växtmaterial och planteringsarbeten.
Jag ritar i SketchUp i 3D, jag ritar även för hand och i perspektiv, och färglägger mina ritningar.

Skiss Lykkan

www.lykkans.se

Telefon: 070-888 11 91

anette@lykkans.se

Maja

Hagaborg Trädgård & Design

Område: utgår från Göteborg och jobbar främst på västkusten (bohuslän, västra götaland, halland) men även i småland.

hagaborg trädgård & design sysslar med trädgårdsdesign, planering, rådgivning, beskärning, plantering, skötsel, inköp, ljus & inspiration.
Allt för att Du ska känna harmoni i Din trädgård.
Designförslag ritas för hand, i färg med tillhörande växtförslag och skötselbeskrivning.

Skiss Hagaborg

www.hagaborgtradgard.se

Telefon: 0708-77 33 98

hagaborgtradgard@gmail.com

Natalia

Trädgårdsvision Natalia Andersson

Område: Skåne, Halland, Småland och Blekinge

Trädgårdsvision är ett företag i Malmö som i huvudsak arbetar med gestaltning av privata trädgårdar men även bostadsgårdar och offentlig miljö.
Jag är utbildad trädgårdsarkitekt med breda kunskaper inom bl.a. växtkunskap, växtkomposition och trädgårdsdesign. Jag ritar allt ifrån enklare karaktärsplaner till detaljerade trädgårdsritningar med tillhörande illustrationsplaner, växt- och materialval, planteringsplaner samt olika skisser som snitt och perspektiv. Ritningarna görs i akvarell.

Skiss Trädgårdsvision

www.tradgardsvision.se

Telefon: 073-556 79 62

info@tradgardsvision.se

Dalarna

Elisabeth Lindman

Lustgård Trädgårdsdesign

Område: Dalarna med angränsande län

Med ca 450 projekt i portföljen har vi stor kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder allt från enkla skisser till skalenliga ritningar, 3D-modeller, dokumentation, växtlistor, materialangivelser, belysningsplan och projektkonsultation, allt efter noggrann analys av önskemål och situation, i tät dialog med kund. Lyhördhet och öppen, ärlig kommunikation är grunden för ett lyckat slutresultat. Vi är medlem av Svenska Trädgårdsdesigners.

Skiss Lustgården

www.lustgard.se

Telefon: 070-797 53 87,
0243-24 31 48

info@lustgard.se