Skiffer oregelbunden maxi sjösten gulmelerad 8-18
Skiffer oregelbunden & Grändsten grafit
Skiffer oregelbunden sandmelerad
skiffer offerdal fallande & sjösten Grafitmelerad 8-18
Skiffer oregelbunden sandmelerad
Skiffer Offerdal Maxi & Sjösten gulmelerad 8-16
Offerdalsskiffer oregelbunden & Sjösten gulmelerad 16-32
Grändsten grågrafit, offerdalsskiffer & Sjösten gul 16-32
skiffer stegsten
Skiffer offerdal fallande längder med trappa
Skiffer grå offerdal trappa
Skiffer 60x30
Grändsten grafit & Skiffer svart
Skiffer offerdal fallande längder
Skiffer oregelbunden & Grändsten
Skiffer grå offerdal fallande längder
Skiffer 60x30
Skiffer oregelbunden svart
Skiffer varmgrå mini oregelbunden 1-2cm
Skiffer varmgrå mini oregelbunden
Skiffer offerdal oregelbunden med hårdfog ljus
skiffer svart romex hårdfog
Kalksten borstad 60x40x3 & Skiffer oregelbunden
skiffer fallande oregelbunden uteplats
Skiffertrappa 60x30
Skiffer 60x60
Skiffer 60x30 & gatsten & gårdsgrus
Skiffer 60x30 & gatsten
Plateau grafit romanum & skiffer sandmelerad
Skiffer 30x30 & grändkantsten grafit
Skiffer offerdal oregelbunden
skiffer 60x30
skiffer fallande längder trappa
sandsten trapp skiffer oregelbunden
skiffer 60x30 sjösten grafit
Skiffer oregelbunden maxi sjösten gul
skiffer fallande oregelbunden
skiffer fallande oregelbunden gårdsgrus
skiffer 60x30 romex cykel
skiffer 60x60 rostpatina betongmöbler
skiffer svart och gatsten gång
skiffer 60x60 svart gatsten
skiffer 60x60 svart gatsten uteplats
skiffer 60x60 svart lagd på uteplats
skiffer 60x30 brun trappa
skiffer offerdal fallande
skiffer offerdal fallande
Skiffer svart 60x30 med sjösten sv/v 16-32
skiffer oregelbunden svart
Skiffer oregelbunden
Skiffer grå oregelbunden
Skiffer Stegsten  grändcirkel
Skiffertrappa 60x30
Skiffer sjösten gångplattor
Skiffermur Offerdal grafit
Trappa skiffer oregelbunden
Skiffer 60x30 storgatsten
skiffer offerdal oregelbunden
skiffer 60x60 svart lagd på uteplats
Skiffer oregelbunden
sjösten, skiffer, grändsten
Skiffermur med svart gatsten
Skiffermur & offerdal fallande med gatsten basalt
Skiffer Offerdal fallande längder
Skiffermur Offerdal
Skiffer 60x30
skiffer offerdal fallande på terrass
skiffer offerdal fallande2
skiffer 60x60 svart lagd på uteplats
skiffer svart oregelbunden lagd på uteplats
skiffer Oppdal fallande längder och mur
skiffer oppdal oregelbunden på uteplats
skiffer oppdal oregelbunden vid vitt hus
skiffer oppdal oregelbunden vid vitt hus
skiffer Oppdal oregelbunden vid gång
skiffer Oppdal oregelbunden vid uteplats
skiffer Oppdal oregelbunden vid timmerstuga
skiffer svart och gatsten portugisisk
Skiffer fallande varmgrå på altan
Skiffer 60x60 svart på uteplats
Skiffer offerdal fallande geldof
Skiffer offerdal fallande geldof
skiffer offerdal fallande gång
skiffer offerdal fallande uteplats
skiffer offerdal fallande uteplats
skiffer offerdal fallande trappa
Skiffer 60x30 svart krukor
Skiffer 60x30 svart vid entre, kantsten granit