Skiffer svart x
Skiffer svart x
Skiffer svart x
Skiffer svart x  Grändsten grå
Trappa lagd med skifferx marksten Grändplatta från Flisby
Skiffer svart x
Skiffer x  grändkantsten grafit
Skiffer svart x rottingstolar
Skiffer x
skiffer x svart grändsten