Granit kantsten grafit  Sandstenshäll x
Sandstenshäll x  Kantsten granit grafit
andsten x gång
andsten x gång sjösten