Flisby mur av Rustikblock och gång i Cirkus grafit granitkross i rabatt
Granitkross
Granitkross
Granitkross
Granitkross
skiffer med Granitkross
Kullersten  Granitkross
Granitkross
Mur med Rustikblock i grafit  marksten Cirkus grafit från Flisby
Granitkross  Rustikblock tumlad
granitkross på gång kantad av gatsten vånga röd