Flisby mur av Rustikblock och gång i Cirkus grafit, granitkross i rabatt
Granitkross 8-14
Granitkross 16-32
Granitkross 8-14
Granitkross 32-64
skiffer med Granitkross
Kullersten & Granitkross
Granitkross 16-32
Mur med Rustikblock i grafit & marksten Cirkus grafit från Flisby
Granitkross & Rustikblock tumlad
granitkross på gång kantad av gatsten vånga röd