BRA ATT VETA OM NATURSTEN

Levande och varierad – färg

All natursten kan variera i färg och innehålla ådringar och naturliga mönster. På större ytor skall man därför blanda sten från olika pallar. Då får man vacker variation och ett naturligt liv på ytan. Färgskillnader kan finnas vid komplettering. I den grå och grafitgrå graniten t. ex. förekommer ibland ljusare eller mörkare ådringar på samma vis som det på den röda graniten ibland kan förekomma grönaktiga ådringar som en naturlig del av stenen.

OBS! Tänk på att färgproverna i katalogen och på vår hemsida kan avvika något från den verkliga färgen.

Tjocklek

De naturliga lagren i berget är olika stora och därför varierar plattorna i tjocklek. Sätt med fördel naturstenen i en mjuk bädd av betong, flis eller stenmjöl så att underlaget kan justeras efter eventuella höjdskillnader. Tänk på att oregelbundna sorter som tjock skiffer och skiffer på nät varierar lite mer. Det mjuka stenmjölet/fliset bör vara ca 20-30 mm och i sin tur ligga på en hård avdragen yta. Tänk på att en sten som inte sätts i betong bör vara minst 3 cm tjock för att ligga still.

Fog

Naturstensplattor ska läggas med en fog på min. 3 mm (mer vid råare kanter) för att jämna ut eventuella höjdskillnader på plattorna och för att bindas av fogen. Om Flisby/Romex dränerande hårdfog används rekommenderas en fogbredd på minst 5 mm och ett djup på minst 3 cm. Är fogen bredare skall djupet alltid vara dubbelt mot fogens bredd. Tunnare sorter (skiffer 60 x 30 x 1,2 cm) sätts i betong på redan befintlig gjutning. Då ska inte dränerande hårdfog användas! Obs! ogräshämmande fog är inte lämpligt för porösa stenarter som t.ex. marktegel och sandsten. När material kläs på befintlig betongyta ska ett tätskikt strykas mellan betongytan och naturstenen för att förhindra ev. kalkutfällning, orsakad av kapillärkraften. Läs mer i våra läggningsanvisningar på hemsidan.

Natursten på nät

Sten limmad på nät bör lyftas på båda sidor för att inte stenar skall lossna av påfrestningen. Till produkter på nät (tjocklek minimum 3 cm) räcker samma underlag som för vanlig stensättning. Dessa produkter bör fogas med Flisby/Romex hårdfog.

Gatsten

Gatsten ska alltid läggas med fog. Mängdberäkna 82-85 st/m². Vårt pris är satt därefter. Det kan förekomma grus i säckarna vid leverans av gatsten.

Patina av rost och kalk i svart skiffer och kalksten

Eftersom natursten är ett levande material förändras vissa bergarter. I den svarta skiffern förekommer naturligt järnoxid i skiftande mängd. Oxiden ger en naturlig patina av rost. Även kalksten i grafit förändras med tiden. När kalken fäller ur bildas kalkpatina som gör stenen ljusare och ger densamma en underbar antik ”look”.
Ibland kan det förekomma fläckar av kalk på svart skiffer. Dessa kommer inte från stenen och kan arbetas bort med kalkborttagningsmedel.

Finess på fogarna

För att få så smala och till varandra tillpassade fogar som möjligt kan oregelbunden kalksten och skiffer ”klippas ihop” med hjälp av en stenklipp. Med Flisby/Romex hårdfog skrapas fogmassan på plats, härdar och försvårar för ogräs och myror. Resultatet blir exklusivt, rent och prydligt. Var noga med att borsta bort all överbliven Romex-sand före härdningen men akta växterna! Underarbetet är extra viktigt vid användning av hårdfog. Läs mer i våra läggningsanvisningar på hemsidan.

Salt

Flisby rekommenderar att man avstår från att salta på naturstensplattor.

Andra smarta tillbehör

Stenflis, stenmjöl, impregnering, färgförstärkare, fiberduk... Vi har ett stort sortiment av produkter som underlättar när man arbetar med natursten. Använd med fördel stenflis under granitplattor för att motverka markfukt.

Leveranstider

Tillgängligheten i berglager varierar och det gör att ibland kan det bli lite längre leveranstider på natursten. Men den som väntar på något gott…
Natursten skiffer