BRA ATT VETA OM DEKORSTEN

Fiberduk

Under dekorstenen läggs en fiberduk och ett dränerande material (kross), detta för att separera dekorstenen från jorden, stadga ytan och försvåra för ogräs att växa upp underifrån.

Svart/vit Sjösten

De vita stenarna i den svartvita sjöstenen består till viss del av kalk. En del av dessa kalkstenar är porösare och kommer över tid att neutraliseras.

Detta försvårar i sin tur för mossa att få fäste nära denna dekorsten. I denna vackra stensort förekommer även en del naturröda och beige stenar, men huvudintrycket är svart/vit. Stenen kan, om den är vätskemättad, vara grumligt grå. Detta förändras på kort tid av väder och vind.

  • Den svartvita sjöstenen kan vara gulaktig om den nyligen skördats från havet, detta vitnar ganska snart.
  • De svarta stenarna i samma stensort kan vara nästan vita av kalkdammet men tvättas av väder och vind snabbt rena varvid de får sin riktiga färg.

Storlekar på grus

Dekorgrus finns i varierande storlekar. 8-16, 16-32, 32-64 mm är våra vanligaste stenstorlekar.
6-8 och 8-16: Passar bäst till gångar eller garageuppfarter. Lätt att räfsa i.
16-32: En något grövre fraktion som är vacker att se på och passar bra i rabatter eller i murar.
32-64: Passar också i rabatten eller intill husknuten. Denna storlek ger tydlig struktur i rabatten.
För att kunna erbjuda olika storlekar på grus t.ex. 16-32, så sorteras gruset i ett galler. Det kan förekomma större eller mindre storlekar om de passerat gallret på tvären men basen på gruset ligger i den angivna storleken.

Färger

  • Det kan förekomma stenar av avvikande färg i alla levererade stensorter.
  • Skifferkross antracit kan innehålla ådring.
  • Marmor 4-8, 8-16, 16-25 och 25-45 kan innehålla enstaka gulnade stenar.
  • Vita produkter bör inte läggas direkt på jord. Vit marmor kan suga till sig mineraler och bli missfärgad om den läggs på jord, även om fiberduk ligger emellan. Lägg ett dränerande material under (kross).
  • Dekorgrus är vid leverans lite dammigt och grusigt, men blir med hjälp av väder och vind snart vackert.
  • Dekorgrus kan missfärgas. Ådringar och andra naturliga mönster kan förekomma.
  • Flodstenens svart färg mattas av med tiden.

Beställningsvaror (ej ordinarie lagervaror)

Beställningsvaror som ej är lagervaror i Flisby, Göteborg, Halmstad, Jönköping, Norrköping eller Malmö som avhämtas på lager debiteras ett enhetspris på 399:-/order. Max två ton och i samtransport annars gäller frakttariff som du hittar under Kundtjänst/Fraktvillkor & Priser.

Dekorsten pärlsingel