• Stenrabatter

    För den som söker en rabattlösning som kräver minimalt med underhåll och håller sig städad och snygg hela blomningssäsongen är en stenrabatt det bästa valet.

  • Vilka fördelar finns det med en stenrabatt?

    När du anlägger en stenrabatt i din trädgård brukar du oftast grunda med markduk, göra hål för växterna som ska finnas i rabatten, plantera dem och lägga grus eller sten runt om. Risken för ogräs hålls därmed till ett minimum, samtidigt som rabatten ser mycket välordnad ut trots liten ansträngning.